Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου Χολαργού για το 2016
Της Λέττας Καλαμαρά

Ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Παπάγου Χολαργού ετέθη το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2016 του δήμου Παπάγου Χολαργού. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα υψίστης σημασίας για τους πολίτες του δήμου που στόχο έχει τη βελτίωση των υποδομών της περιοχής και της ποιότητας της ζωής τους. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο κ. Ηλία Αποστολόπουλο, στο πλαίσιο της παρουσίασης του προγράμματος, «για εμάς ο Δήμος Παπάγου Χολαργού είναι ενιαίος και στόχος είναι να δίνουμε λύσεις στο σύνολο των προβλημάτων του Δήμου. Για το 2016 προγραμματίζουμε και θα υλοποιήσουμε έναν προσεκτικά σχεδιασμένο προϋπολογισμό, τηρουμένων των οικονομικών συνθηκών της χώρας. Το Τεχνικό Πρόγραμμα που παρουσιάστηκε ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου αποτελεί έναν χάρτη έργων, ο οποίος θα εξετάζεται και εάν χρειαστεί μπορεί να δεχτεί βελτιώσεις και τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς».

Σύμφωνα με την Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Ποιότητας Ζωής κ. Τζίνα Αρβανίτη-Φραγκή, «βασικός στόχος του φετινού Τεχνικού Προγράμματος ύψους 3.553.096,00 ευρώ είναι ο προγραμματισμός έργων και μελετών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του δήμου μας λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές και τεχνικές δυνατότητες υποστήριξης του προγράμματος αυτού όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια και με δεδομένα, την μειωμένη χρηματοδότηση και το συνεχώς μειούμενο προσωπικό. Στο αναπροσαρμοσμένο περσινό Τεχνικό Πρόγραμμα ύψους 4.396.397,50€ (μετά τα έργα που απεντάχτηκαν και την επιτευχθείσα έκπτωση) ολοκληρώθηκε το 66,45%,σε εξέλιξη βρίσκεται το 12,95% και δεν υλοποιήθηκαν ακόμα έργα σε ποσοστό 20,60%».

Το Τεχνικό Πρόγραμμα 2016 ανταποκρίνεται σε τρεις βασικούς άξονες:
   
   1 . Στην αναγκαιότητα συντήρησης και επισκευής των αστικών και κοινωνικών υποδομών της πόλης: Οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια, τα σχολεία, οι παιδικοί σταθμοί, οι πλατείες, οι παιδικές χαρές, τα γήπεδα, οι πολιτιστικοί χώροι χρήζουν συνεχούς συντήρησης και περιοδικών αναβαθμίσεων. ‘Ετσι απορροφούν το μεγαλύτερο ποσοστό των προγραμματιζόμενων έργων ύψους 84,95% (3.018.350,00 ευρώ).

   2 .  Στις μελέτες νέων έργων και υπηρεσιών: Οι μελέτες καλύπτουν τις ανάγκες δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων σε κτίρια κοινωνικής υποδομής (π.χ. κτίριο πολυιατρείων Παπάγου, κτιρίου Εργοταξίου στον Τσακό) αλλά και σε δίκτυα αστικής υποδομής (νέοι αγωγοί αποχέτευσης σε Χολαργό και Παπάγου). Επίσης προσανατολίζονται στην ανάδειξη περιοχών υπερτοπικού περιβαλλοντικού και ιστορικού χαρακτήρα όπως της Αρχαίας Κοίτης του Ιλισού. Οι μελέτες εντάχθηκαν σε ποσοστό 10,83% (384.646,00 ευρώ).

   3 . Στην ανάπλαση εγκαταστάσεων κάθε είδους: Είναι αναγκαία η ετήσια αναβάθμιση των κάθε είδους εγκαταστάσεων της πόλης, επιλέγοντας τις παλαιότερες κατασκευές με σκοπό την προσαρμογή τους στις πιο σύγχρονες απαιτήσεις των λειτουργιών που εξυπηρετούν. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια έχουν προκύψει οι ανάγκες αδειοδότησης της λειτουργίας παιδικών χαρών, γηπέδων, θεάτρων και παιδικών σταθμών, μέσω αναβαθμίσεων κατασκευαστικού χαρακτήρα αλλά και εξοπλισμού. Το 4,22% (150.100,00 ευρώ) του προγραμματισμού κατευθύνεται προς αυτόν τον τομέα.

Επίσης θα πραγματοποιηθούν έρευνες, μέσω Προγραμματικών συμβάσεων και ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλου σε εξειδικευμένες εταιρίες, συνολικού προϋπολογισμού 221.300,00 ευρώ , που ενώ έχουν ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό, δεν συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες του Τεχνικού Προγράμματος. Αυτές είναι:

Α. Διερεύνηση-Αξιολόγηση σεισμικής συμπεριφοράς κτιρίων δημόσιας-κοινωφελούς χρήσης που αφορούν σε αθλητικές, πολιτιστικές και κοινωνικές υποδομές οι οποίες χρήζουν επεμβάσεων ώστε να εξασφαλιστούν άδειες λειτουργίας καθώς και νομιμοποιήσεις με το Ν4178/13 .

Β. Ανάπτυξη ενός δικτύου γεωχωρικών πληροφοριών, όπου θα ενσωματώνονται συνεχώς κάθε είδους πληροφορίες που αφορούν στον δήμο και θα είναι προσβάσιμες από όλους τους πολίτες


Γ. Βιώσιμη κινητικότητα ώστε να εξυπηρετούνται απρόσκοπτα και χωρίς την αναγκαστική χρήση ιδιωτικών οχημάτων, οι λειτουργίες της πόλης και οι μετακινήσεις των πολιτών πρoς τα σχολεία, τις δημόσιες υπηρεσίες, τους χώρους άθλησης και πολιτισμού, καθώς και στις εμπορικές χρήσεις και στις χρήσεις αναψυχής.

 Νέα έργα 

 Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2016 τα νέα έργα αποτελούν το 60,03% ενώ τα συνεχιζόμενα το 39,97%. Ο τρόπος εκτέλεσης των Έργων είναι σε ποσοστό 95,64% με δημόσιο διαγωνισμό και 4,36% με απ’ ευθείας ανάθεση.

 Ο τρόπος εκτέλεσης των μελετών είναι σε ποσοστό 48,71% με απ’ ευθείας ανάθεση λόγω κυρίως των τοπογραφικών αποτυπώσεων, ποσοστό 35,67% με προκήρυξη και 15,62% με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός μελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων του Τεχνικού Προγράμματος σε ποσοστό 72,73% συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Ενδεικτικά αναφέρονται ανά κατηγορία κάποια από τα έργα του φετινού Τεχνικού Προγράμματος.


Συντηρήσεις – Αναβαθμίσεις – Ανακατασκευές

  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ & ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΔΩΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑ-ΑΣΠΑΣΙΑΣ-ΤΣΙΑΚΑ ΔΚΠ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

   ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

   ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΤΟΜΩΝ, ΓΛΥΠΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΟΚ κλπ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ(ΛΥΚΕΙΟ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ)

ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2016

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ (Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 2016

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΟΦΟΥ ΤΣΑΚΟΥ

Αναπλάσεις...

  ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ  25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
    
    ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΞ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

Μελέτες
        
      ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ  ΛΟΦΟ ΤΣΑΚΟΥ
    
   ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

     ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΩΝ 17Ηη ΝΟΕΜΒΡΗ, ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ κλπ
    
      ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΙΛΙΣΣΟΥ
 
    ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΚΟΥ  ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ, ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΙΛΙΣΣΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.