Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 09.11.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 στο Δημοτικό Κατάστημα - Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και αποφασιστούν τα κάτωθι θέματα της Ημερησίας Διατάξεως :
 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017.
 2. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020».
 3. Έγκριση πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ & Σπουδαστών ΤΕΙ, στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού.
 4. Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Δ.Ε.Δ.).
 5. Οικονομική επιχορήγηση στα Αθλητικά Σωματεία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
 6. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση γραφείου στο χώρο του Δημοτικού Κοιμητηρίου Παπάγου.
 7. Έγκριση Συμψηφισμού απαιτήσεων και οφειλών της εταιρείας «Κομνηνός Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε.».
 8. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν, στην εταιρεία «Κομνηνός Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε.».  
 9. Τροποποίηση Συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».
 10. Τροποποίηση Συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.)».
 11. Ενημέρωση για το 22ο Φεστιβάλ Παπάγου - Χολαργού.
 12. Κατανομή και απόδοση λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
 13. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 3ου  Τριμήνου 2016.
 14. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους
 15. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
 16. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, οικονομικού έτους 2016.
 17. Έγκριση Δ΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2016.
 18. Έγκριση Β΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), οικονομικού έτους 2016.
 19. Έγκριση δαπάνης και ανάληψη σχετικής πίστωσης για εκδηλώσεις του Δήμου.
 20. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. 31161/18.12.2015 σύμβασης με τίτλο : «Προμήθεια βενζίνης για τα οχήματα του Δήμου».
 21. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος της υπ΄ αριθ. 19796/16.08.2016 σύμβασης με τίτλο : «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων».
 22. Έγκριση παραλαβή μελέτης : «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ».
 23. Έγκριση παραλαβή μελέτης : «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ».
 24. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου : « Συντήρηση & Επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων, έτους 2016».
 25. Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.