Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

Αποφάσεις 21ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου (16.06.2016)

Συνεδρίασε την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και αποφάσισε σχετικά με τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης που συζητήθηκαν:...


Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Αθηναίων για το έργο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ 2η ΚΑΙ 3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ", συνολικού προϋπολογισμού 712.572,37 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε η  Αντιπεριφερειάρχης κ. Ερμ. Κυπριανίδου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 
Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Αθηναίων για το έργο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 6η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ", συνολικού προϋπολογισμού 973.683,63  € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε η  Αντιπεριφερειάρχης κ. Ερμ. Κυπριανίδου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 
Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης ποσού 60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης γραφείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Κεντρικού Τομέα. Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελ. Τασούλη - Γεωργιάδου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 
Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης ποσού 59.800,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής για το Έτος Ελλάδας στη Ρωσία 2016. Το θέμα που εισηγήθηκε η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Αικ. Παλιού  εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 363/2015 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπανών για την υλοποίηση δράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής για το Α’ εξάμηνο του 2016», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 29/2016 όμοια. Το θέμα που εισηγήθηκε η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ελ. Δημοπούλου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις συμφωνίες TTIP(“TransatlanticTrade & InvestmentPartnership” - “Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων” Ε.Ε. – Η.Π.Α.), CETA (“ComprehensiveEconomic & TradeAgreement” - “Ολοκληρωμένη Οικονομική & Εμπορική Συμφωνία” Ε.Ε. - Καναδάς) και TISA(“TradeinServicesAgreement” - “Συμφωνία Εμπορίου Υπηρεσιών”). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Αθανασιάδης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 
Ψήφισμα σχετικά με το “Μνημόνιο Συναντίληψης” (“MemorandumUnderstanding” - MOU) μεταξύ του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ), της HELLENICGlobalI.S.A. και της LamdaDevelopmentS.A για το Ελληνικό. Το κείμενο του ψηφίσματος αναγνώσθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Χρήστο Καπάταη και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Έγκριση Υποβολής Πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρου σε συγχρηματοδοτούμενη πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης: «Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union» («Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα ανάπτυξης και προώθηση της εκπαίδευσης σε θέματα ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»), με σκοπό την ενίσχυση της εμπλοκής των Ευρωπαίων Πολιτών, της Κοινωνίας των Πολιτών και των τοπικών και Περιφερειακών αρχών σε ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής. Το θέμα που εισηγήθηκε η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κ. Σταυροπούλου εγκρίθηκε ομόφωνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.